Enkele jaren geleden hebben de private en publieke hulpverleners op het water de handen in 1 geslagen om de kwaliteit van de hulpverlening op een nog hoger niveau te krijgen.
Friesland is een watersport gebied waar, zeker in het hoogseizoen,
bijzonder veel watersporters van het water komen genieten.
Gelukkig is het aantal incidenten laag, en dat willen we ook graag zo houden.
Maar mocht het dan toch een keer mis gaan dan kunt u op hulp rekenen!

Op het water is de brandweer de aangewezen instantie voor de noodhulp op het water.
In het geval dat er 112 gebeld wordt en het incident is water gerelateerd dan zal de brandweer worden gealarmeerd.

Voor handhaving hebben wij de waterpolitie,Provincie en Rijkswaterstaat (uitsluitend PM kanaal).

Ook op het water geld dat elke seconden telt.
Vele watersportbedrijven hebben de beschikking over een professionele boot met bemanning
die zeer veel locale bekendheid hebben.
Vaak is men doorlopend op het bedrijf aanwezig zodat bij een ongeval men vaak binnen 5 minuten op het water te vinden is.

In 2016 is de Veiligheidsregio begonnen deze partijen bij elkaar te brengen als 1 sterk team.
Vanaf dat moment heeft het project 2 jaar als pilote gewerkt en de resultaten waren positief.
Vanaf seizoen 2018 is de pilote gestopt en is deze vorm van waterhulpverlening een reguliere tak van de hulpverlening geworden.
Publieke en private partijen kunnen elkaar op verschillende vlakken erg goed aanvullen.

De private hulpverleners worden PWO'ers genoemd.
Professionele Watersport Ondernemers.
Deze term is in het begin van het project ontstaan maar dekt niet helemaal de lading.
Maar omdat de naam al zo verweven was in het systeem laten we het mooi zo...

Hoe werkt het project 'Waterhulpverlening' ?

In het geval van een incident (112-melding) worden zowel brandweer als private Waterhulpverleners gealarmeerd.
De Meldkamer in Drachten is hierin het centrale middelpunt.
Omdat een Waterhulpverlener vaak als eerste ter plaatse is kan deze zeer bruikbare informatie doorgeven aan de andere hulpverleners.
Denk daarbij aan de juiste locatie, aantal slachtoffers, omschrijving van het incident en de ernst van het incident.
Mocht er gevaar zijn voor de overige scheepvaart dan zal ook direct handhaving worden ingeschakeld.

Zo kan het voorkomen dat het incident mee valt en opgelost kan worden door de Waterhulpverlener.
Maar het kan ook zijn dat de situatie op afstand minder ernstig leek dan in werkelijkheid het geval is.
In het eerste geval kan de inzet van de hulpdiensten verminderd worden (afschalen) of, zoals in het tweede geval, uitgebreid worden (opschalen).

Voordelen inschakelen Waterhulpverlener.

Het grote voordeel van de private Waterhulpverleners is de korte tijd welke men nodig heeft om ter plaatste te gaan.
Vaak ligt de boot in het water en kan er direct na de melding gevaren worden.
Maar ook de plaatselijke bekendheid is van onschatbare waarde.
Vaak heeft men aan een half woord genoeg om de locatie van het incident te bepalen.

De bemanning bestaat uit zeer professionele schippers met veel ervaring.
Dat kan ook niet anders, het is immers hun werk.

Mocht het zo zijn dat een incident mee valt dan kan er veel inzet van publieke hulpverleners bespaard worden.
Dat scheelt niet alleen geld, maar geeft ook meer rust op het water.

Geen financieel gewin voor Waterhulpverleners 

Als een Waterhulpverlener wordt ingezet voor een incident dan doet hij of zij dat volledig voor eigen kosten.
De Waterhulpverlener krijgt hier dus niets voor!
De reden waarom er dan toch watersport ondernemers zijn die dit doen is omdat we allemaal belang hebben bij een veilig water.
Gedreven door dit ideaal staan deze ondernemers ook voor u klaar!

Slepen, pechhulp

Zoals gezegd ontvangt een Waterhulpverlener geen enkele vorm van onkosten vergoeding.
Niet zolang het een hulpverlening betreft.
Maar deze watersportondernemers kunnen meer dan alleen redden.
Wat dacht u van afslepen en/of pechhulp?

U zult begrijpen dat er voor dergelijke werkzaamheden wel een financiële vergoeding wordt gevraagd.
Om nu te voorkomen dat er allerlei spectaculaire bedragen worden gevraagd zijn hier afspraken over gemaakt.
Mocht u direct hulp nodig hebben in zin van Slepen en/of pechhulp dat rekent men daar een vast bedrag
van €350, - excl. BTW voor.
Er vanuit gaande dat er geen gevaarzetting is of bijzonder materiaal nodig is. 
De maximale tijd is daarvoor 2 uren. Elk uur extra is €100, - excl. BTW

U ziet, dat zijn bedragen welke geheel redelijk zijn.
Tevens hebben wij contact met de meeste grote verzekeringsmaatschappijen.
Ook zij hebben ingestemd met dit bedrag.

Begrip

Mocht u op het water zijn en een snelle boot voor zien komen met daarin personen die een groen hesje dragen met 'Hulpverlener' dan ziet u een Waterhulpverlener onderweg naar een incident.
Deze mensen doen dat dus geheel vrijwillig zonder financieel gewin.
Nu u weet hoe het system werkt is een beetje begrip voor deze mensen erg welkom en motiverend.
Heeft u vragen aan deze ondernemers, spreek ze even aan na het incident en stel uw vraag.
Wij vertellen u er graag over!

Wist u trouwens dat de Waterhulpverleners op het water via marifoon kanaal 10 te bereiken zijn?
Heeft u informatie omtrent een incident of wilt u na het incident meer weten van het project 'Waterhulpverlening' schroom niet om ze even op te roepen.

Interesse?

Mocht u interesse hebben om eventueel deel te nemen binnen dit project dan vernemen wij dat graag van u!
Zeker voor de omgeving Grouw, Bergum, Slotermeer en Tjeukermeer zijn wij nog op zoek naar versterking. 

Zoeken:

Inloggen

Inloggen

112-water.nl:

Zwolsmanweg 18

8606 KC  Sneek

info@112-water.nl

Spoed: 0515-712030

Info: 0515-712033           

Aanmelden 112-water nieuwsbrief